Consultancy

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Amacınız ister işinizde sürekliliği ve karlılığı sağlamak olsun, ister iş kolunuzdan birini veya bir departmanınızı geliştirme olsun her konuda farklı şirketlerin deneyimleri ve kendi yapınızda olabilecek çözüm ve önerileri bilmek istersiniz. Masters Management Consultancy size ihtiyacınız olan alanlarda katma değer yaratacak hizmet ve önerileri sunarak doğru kararlar almanızı sağlar.


Konularında uzman ve deneyimli danışman ekibiyle kurumların; doğru sonuçlara, sürdürülebilir ve planlı kârlılığa, doğru zamanda başarılı yatırımlara veya finans kullanımına yöneliminde başarıyı yakalamalarına rehberlik etmektedir.



Stratejik ve Reorganizasyon Danışmanlığı


Kurumsal yapılanma ve şirket içi reorganizasyon süreçlerinin yönetimi, Stratejik yatırım kararlarını değerlendirmek, Ticari yapıyı yeni hedeflere uygun hale getirmek, ürünlerin veya hizmetin değerlendirilmesi ile karlılık segmetlerinin belirlenmesi ve karlı alana yönlenmek başlıca hedeflerimizdendir.

Finans Danışmanlığı


Uzman danışman kadromuzla kaynak optimizasyonu analizlerini yapmak, en uygun finansal kaynakların kurumunuz özelinde uygunluk analizi ve geçerli olacak çözümlerini devreye almak, daha verimli ve kalıcı çözümler sunmak için hangi finansal süreçlerin değiştirilmesi gerekliliğini ele aldığımız hizmetimizdir. Finansal danışmanlık hizmetimizde ayrıca yapılanlar;

Birleşme ve satın alma danışmanlığı
Değerleme hizmetleri
Borç yapılandırma danışmanlığı
Departman kar merkezi ve üretim birimi bazlı bütçe kontrol sistemlerini kurmak,
Yatırım projelerinin fizibilite, uygulama rapor ve projelerini sunmak
Yatırım projelerinin aşamalarının takibi ve uygulanma sürecinin ve ilkelerinin, işlemlerinin tespit ve takibini yapmak
Güncel finansman enstrümanlarını gerek risk, gerekse maliyet yönetimi hedefleri konusunda kullanmak
Yönetim ve finans, raporlama ve muhasebe altyapı ve organizasyonlarının, mali verilerin yönetim odaklı kullanılması amacıyla reorganizasyonu ve yeniden yapılandırmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı


Personel politikalarının gelecek vizyonu özelinde yapılandırılması, güncellenmesi,

İş gücü ve norm kadro çalışmalarının yapılması,

Kurum yetkinliklerine özel etkin bir işe alım sürecinin kurgulanması, performans ve yetenek yönetimi politikalarının oluşturulması, çalışan memnuniyetlerinin değerlendirilmesi, istihdam geliştirme ve şirket içi kariyer planlama altyapılarının hazırlanması İK Danışmanlığında başlıca hizmetlerimizdir.

Satış Yönetimi Danışmanlığı


Farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor olsalar da, her şirketin nihai amacı “sürdürülebilir karlılık ‘’ ve bu amaca portföylerindeki ürün ve/veya hizmetlerin satışı yoluyla ulaşmak durumundalar. Başka bir ifade ile ‘’karlı ve miktar olarak da maximum” satışa ulaşabildikleri ölçüde nihai amaçlarını gerçekleştirme olasılığı var.

Günümüzde pek çok firma satış operasyonlarında sayıca birden fazla ve aynı zamanda da her biri farklı ihtiyaç ve beklenti içinde olan ticari satış kanalları üzerinden kullanıcılarına ulaşmak ve satış gerçekleştirmek durumundalar, üstelik bu bir tercih de değil aksine bir zorunluluk.

Yapılan değerlendirmelerde, başarılı olarak nitelenen firmaların sadece ‘’ iyi ürün ‘’ , ‘’ iyi hizmet seviyesi ‘’ ile değil aynı zamanda kullanıcılarına ulaşırken iş birliğine gittiği Ticari Kanalları da etkin şekilde yönetebildiklerini görmekteyiz bir anlamda geçmişin klasik yaklaşımı ile Satış Operasyon kavramı artık günümüzde ‘’ Ticari Kanal Yönetimine ‘’ evrilmiş durumda.

Masters Management, sunduğu Satış Yönetimi Danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, firmaların satış operasyonlarına daha analitik bir gözle bakabilmeleri amacıyla farklı bir perspektif oluşturmaktadır. Bu bakış açısı ile;

Kullanıcıya ulaşmada kullanılan /seçilen her bir ticari kanal ‘’Kar Merkezi” olarak ele alınmakta,

Her Kanal’ın kendine özgü ihtiyaç ve beklentilerine odaklanılarak, her bir kanal üzerindeki ‘’firma etkinliği” nin arttırılması için çözümler sunulmakta

Kanalların bir biri ile uyumlu ve firma satış çabaları ile entegre olmuş bir yapının sağlanabilmesi yetkinliklerini firmalarla paylaşmaktadır.


kurumsal halka

Mail Listemize Katılın