EĞİTİMLER

Yönetim


Aidiyet Bilinci ve Ekip
Analitik ve Stratejik Düşünme Boyutu
Birey ve Ekip Başarısı İçin Motivasyon
Çatışma Yönetimi
Davranışsal Problem Çözme
Değişim ve Liderlik
Değişim Yönetimi ve Değişime Uyum
Farklılıkların Yönetimi
Koçluk Becerileri ve Etkin Geri Bildirim
Ekip Çalışması ve Ekiplerin Bilgeliği
Ekip Yönetimi
Hedeflerle Yönetim
Her Yönetici Bir İnsan Kaynakları Yöneticisidir
İş Yaşamında Kuşaklar ve Yönetim Hassasiyetleri
Kurumsal İletişim ve Bütünsel Bakış Açısı
Kurum Kültürü ve Sahiplenme
Liderlik Performansı Geliştirme
Performans yönetimi ve koçluk
Problem Çözme ve Karar Alma
Proje Ekiplerinde Yönetim ve Verimlilik
Sezgilerin Gücü İle Yönetim
Sinerjik İlişki Yönetimi
Sonuç Odaklı Geri Bildirim
Stratejik Planlama
Takım koçluğu
Yöneticiler İçin Farkındalık Yönetimi
Yönetim Becerileri Geliştirme
Yönetim ve Yöneticilikte Temel Adımlar


Yetkinliklere Dayalı Projelendirilen Eğitimler

Yetkinliklere Dayalı Projeler

Yürütülen tüm çalışma ve eğitimler projenin hedeflediği kurumsal yetkinliklerinize odaklandırılarak, tasarlanıp ilerlenmektedir. Yetkinlikler temelli eğitim öncesi ve sonrası araçlarla ilerlenen çalışmalarda yetkinlik kapsamında standardizasyon hedeflenmektedir. Katılımcıların performansına yönelik gelişimin görülebilir faydasını ilke edindiğimizden izleme modülleri ile de aynı şekilde desteklenmekte ve sunulan raporlarla kurum içi takip sistemi de kurgulanmaktadır. Yetkinliklere dayalı çalışmalar özellikle yönetsel başlıklarda ilerleme adımlarımız tablodaki gibi olmaktadır.
Değişim Gelişim


Satış - Pazarlama


Satış Eğitimlerimiz Finans, Otomotiv, Perakende, Hızlı Tüketim veya Dayanıklı Dayanıklı Tüketim, Turizm kapsamında ürün/hizmet satışının sonuçlarını ve Verimliliğini arttırabilmek hedefli kurumsal beklentileriniz özelinde sunulmaktadır.

Bölge Satış Yönetimi
Büyük Müşteri Yönetimi
Distribütör/ Acenta/ Bayi Yönetimi
Durumsal Müşteri Hizmeti
Etkin İlişki Yönetimi ve Satış
İkna ve Etkileme
Mağazacılık Ortamında Müşteri İlişkileri ve Satış/ Hizmnet
Merchandising
Motivasyonel Satış
Müşteri İlişkileri ve İletişim/ Satış
Müşteri Odaklılık
Müşteri Şikayetlerini Ele Alma- Şikayet Yönetimi
Müzakere Becerileri
Nöro Marketing’e Dayalı Satış
Pazarlama Yönetimi
Perakende Satış Teknikleri
Satış Destek Ekiplerinin Yönetimi
Saha Satış Yönetimi
Saha Satış Koçluğu
Satış Noktası Yönetimi
Satış Odaklı Müşteri İlişkilerinde Dikkat Noktaları
Satışta Doğru Soru Sorma ve Satış Kapatma
Satış Teknikleri
Telefonda Satış
Zor Müşterilerle Başa Çıkma


Kişisel Gelişim


Başarılı İletişim ve Soru Sorma Teknikleri
Başarıya İnanç ve Enerjilendirme
Beden Dili Becerileri
Bireyler Arası İlişki Yönetimi
Bireysel Farkındalığın Performansa Etkileri
Duyguların Yönetimi
Duygusal Zeka
Empatik İletişim Geliştirme
Farklılıkları ve Olumsuz Duyguları Yönetme
İletişim Becerileri Geliştirme
İlişkiler Boyutunda Verimlilik ( Transaksiyonel Analiz )
İlk Etki Yaratmak ve İmaj
İş ve Yaşam Dengesi
Kişisel Marka Olma Stratejisi
Konsantrasyon
NLP
Özgüven Geliştirme
Profesyonel ve Sosyal Yaşamda Kişisel İmaj
Stres Yönetimi
The Human Element©


Beceri Geliştirme


Başarılı İş İlişkileri Geliştirme
Başarı ve Sonuç Odaklılık
Bilgi Paylaşımı ve Yönlendirme
Danışman Gelişim Programı
Davranış Modelleri ve İlişki Yönetimi
Doğru ve Etkili Konuşma
Eğiticinin Eğitimi
Etkili Sunuş
Etkileme ve İlişki Yönetimi
Hizmette Kalite
İkna Etme Becerisi
İnovasyon Yolunda Yaratıcı Düşünme
İş Hayatına Profesyonel Bakış
İş ve Zaman Planlama
İşimize Değer Katmak, Fark Yaratmak
Kendini Kabul Ettirmek
Kişisel Etkinlik ve Proaktiflik
Müzakere Becerileri
Planlama ve Organizasyon
Profesyonel Hayata İlk Adım
Protokol Kuralları
Toplantı Yönetimi
Yenilikçilik
Yönetici Asistanlığı
Zaman Yönetimi
Zor Kişilerle Başa Çıkma


İnsan Kaynakları


Eğitim Yönetimi
Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme
Etkin Geri Bildirim ve Görüşmeler
İşe Alım Süreçlerinde Verimlilik
Yetkinlik Bazlı Mülakat Becerileri
Danışman Gelişim Programı
İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı
İç Eğitmen Yetiştirme Programı
Profesyonel Duruş ve İletişim
Eğitimde Bireysel Etkinlik
Profesyonel Eğitmenler için Davranış Yaklaşımları


Yaratıcı Düşünme


YARATICI DÜŞÜNME SEMİNERİ (c)

ITS - INNOVATIVE THINKING SEMINAR (c)

Yaratıcılık nedir? Öğrenilebilir mi? Nasıl gelişir? Nasıl geliştirilebilir?
Yaratıcı Düşünme


"Yaratıcı Düşünme Semineri (c)" beynimizdeki yaratıcılık engellerini kaldırmamızı sağlayan, farklı tekniklerle yaratıcılığımızı geliştirebilen ve önerdiği araçlarla oluşturulan yaratıcı fikrin hayata geçirilmesini kolaylaştıran uygulama adımlarını işleyen bir çalışmadır.

"Yaratıcı Düşünme Semineri (c)" interaktif bir yapıda uygulamalı sunulmaktadır ve ağırlıklı olarak vaka çalışmaları, grup çalışmaları ve alıştırmalar yer almaktadır.

"Yaratıcı Düşünme Semineri (c)" temel amaçları :

 • Beynimizde oluşmuş bulunan yaratıcılık engellerini kırma yollarının gösterilmesi
 • Yaratıcı fikirler geliştirme tekniklerinin öğrenilmesi, beceri geliştirilmesi
 • Yaratıcı fikirlerin başkalarının fikirleriyle de nasıl beslendiğinin ve geliştirildiğinin gösterilmesi
 • Yaratıcı birçok fikir arasından en uygun olanı seçmenin yöntemlerinin öğrenilmesi, beceri geliştirilmesi
 • Seçilen fikrin uygulamaya dönüştürülmesinde izlenecek yolun planlama yöntemlerinin öğrenilmesi

"Yaratıcı Düşünme Semineri (c)" kurumun her seviyede ve görevde çalışanının katılımına uygundur. Farklı bölümlerden karma gruplar olabileceği gibi, belirli bir bölüm, veya spesifik bir konuya odaklanmış proje ekipleri olabilir. Ayrıca her seviyede yöneticiler, strateji oluşturanlar, değişim süreci planlayanlar, iş ve uygulama planları hazırlayanlar, müşteri ilişkisi, satış, pazarlama, lojistik alanlarında çalışanlar bu seminerden yararlanabileceklerdir.

Eğitim programının yapısı esnek modüllere sahiptir ve kurum tercihlerinize göre şekillendirilerek 2 veya 3 gün olarak uygulanabilmektedir.


(Seminer interaktif olarak uygulanmaktadır ve tekniklerle ilgili örnek olay çalışmaları, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, sunumlar ve tartışmalar yer almaktadır.)

Yaratıcı Düşünme

BCon, Japonya'nın yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan en büyük eğitim ve danışmanlık kuruluşudur ve ABD dahil 5 ülkede faaliyet göstermektedir. Müşterilerinin çoğunluğu çok uluslu şirketlerdir. ITS programı BCon Grup ve Masters işbirliğinin ilk ürünüdür.

Yaşayarak Öğrenme


MASTERS TRAINING
Eğlence ve Eğitimi Birleştiren Yeni Bir Kavram; ENTERTRAINING !

Deneyim Yaşatan Geniş Katılımlı Programlar

ENTERTRAINING! Masters'ın sunduğu bu eşsiz programlar eğlenceyi, heyecanı ve eğitimi birleştiriyor, katılımcılara benzersiz bir "Yaşayarak Öğrenme" deneyimi yaşatıyor.

MASTERS ENTERTRAINING PROGRAMLARI
“Yaşayarak öğrenme”, eğitim programı sonunda katılımcıların öğrenmeleri ve benimsemeleri istenen kavram, beceri ve yaklaşımları gerçek iş yaşamları ile benzerlik oluşturan ortamlarda aktif katılımla deneyimlemeleridir. Bu yolla katılımcılar, olaylar karşısında sergiledikleri tutum ve davranışlarının sonuçları nasıl etkilediğini ve becerilerinin geliştirilebilecek yönleriyle bunu sağlayacak yolları fark edebilmektedir.

Masters Training programları temelde yaklaşık 4,5 saat süren programlardır ve katılımcı sayısı onlarca kişiden yüzlerce kişiye ulaşabilen esnekliktedir.

PROGRAMLARIN YAPISI
Masters Training programları, işlenecek konuya göre titizlikle şekillendirilmiş, eğlenceli, hareketli ve mücadeleci bir senaryo çerçevesinde oynanan bir oyun sonrasında, oyunla gerçek iş yaşamının bağlantılarını kuran, öğrenme noktalarını vurgulayan, kavram ve yöntemleri elde edilen deneyimlerle örtüştüren interaktif ve dinamik bir “debrief”i kapsamaktadır.
Masters Training, iş yaşamının farklı açı ve boyutlarda beceri geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak üzere değişik konulara yoğunlaşmış farklı programlar sunmaktadır.

Programlar, bir kurumun her seviyedeki çalışanlarına ve iş ortaklarına yönelik mesajları ve öğrenme noktalarını taşır ve her bir katılımcıya, kendi kararlarının, elde edilen sonuçları ve performansı nasıl etkilediğini yaşama şansını verir. Kendi seçimlerinin sonuçları ile işlerinde karşılaştıkları olaylar arasında bağların kurulması bu yolla mümkün hale gelir.

Programlarda vurgulanan ilkeler kurumların performansını doğrudan arttırmaya yönelik olduğundan, her seviyeden katılımcı, kendi sorumluluk alanında kullanabileceği öğrenme noktaları çıkartarak bunları kolaylıkla işinde uygulamaya dönüştürebilmektedir.

Dönem toplantıları, satış toplantıları, bayi toplantıları ve benzeri yüksek katılımcı sayılarına ulaşılan toplantılarınız için de eşsiz, eğlenceli, hareketli ve kalıcı etkili motivasyon ve eğitim fırsatı yaratmaktadır.

Masters Training, "Entertraining" programları ile “yaşayarak öğrenme” alanındaki uzmanlığını, kurum performansınızı arttırmaya yönelik benzersiz bir fırsat olarak sunuyor.


- Simülasyonlar


MASTERS TRAINING
Eğlence ve Eğitimi Birleştiren Yeni Bir Kavram; ENTERTRAINING !

Deneyim Yaşatan Geniş Katılımlı Programlar

ENTERTRAINING! Masters'ın sunduğu bu eşsiz programlar eğlenceyi, heyecanı ve eğitimi birleştiriyor, katılımcılara benzersiz bir "Yaşayarak Öğrenme" deneyimi yaşatıyor.

MASTERS ENTERTRAINING PROGRAMLARI
“Yaşayarak öğrenme”, eğitim programı sonunda katılımcıların öğrenmeleri ve benimsemeleri istenen kavram, beceri ve yaklaşımları gerçek iş yaşamları ile benzerlik oluşturan ortamlarda aktif katılımla deneyimlemeleridir. Bu yolla katılımcılar, olaylar karşısında sergiledikleri tutum ve davranışlarının sonuçları nasıl etkilediğini ve becerilerinin geliştirilebilecek yönleriyle bunu sağlayacak yolları fark edebilmektedir.

Masters Training programları temelde yaklaşık 4,5 saat süren programlardır ve katılımcı sayısı onlarca kişiden yüzlerce kişiye ulaşabilen esnekliktedir.

PROGRAMLARIN YAPISI
Masters Training programları, işlenecek konuya göre titizlikle şekillendirilmiş, eğlenceli, hareketli ve mücadeleci bir senaryo çerçevesinde oynanan bir oyun sonrasında, oyunla gerçek iş yaşamının bağlantılarını kuran, öğrenme noktalarını vurgulayan, kavram ve yöntemleri elde edilen deneyimlerle örtüştüren interaktif ve dinamik bir “debrief”i kapsamaktadır.
Masters Training, iş yaşamının farklı açı ve boyutlarda beceri geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak üzere değişik konulara yoğunlaşmış farklı programlar sunmaktadır.

Programlar, bir kurumun her seviyedeki çalışanlarına ve iş ortaklarına yönelik mesajları ve öğrenme noktalarını taşır ve her bir katılımcıya, kendi kararlarının, elde edilen sonuçları ve performansı nasıl etkilediğini yaşama şansını verir. Kendi seçimlerinin sonuçları ile işlerinde karşılaştıkları olaylar arasında bağların kurulması bu yolla mümkün hale gelir.

Programlarda vurgulanan ilkeler kurumların performansını doğrudan arttırmaya yönelik olduğundan, her seviyeden katılımcı, kendi sorumluluk alanında kullanabileceği öğrenme noktaları çıkartarak bunları kolaylıkla işinde uygulamaya dönüştürebilmektedir.

Dönem toplantıları, satış toplantıları, bayi toplantıları ve benzeri yüksek katılımcı sayılarına ulaşılan toplantılarınız için de eşsiz, eğlenceli, hareketli ve kalıcı etkili motivasyon ve eğitim fırsatı yaratmaktadır.

Masters Training, "Entertraining" programları ile “yaşayarak öğrenme” alanındaki uzmanlığını, kurum performansınızı arttırmaya yönelik benzersiz bir fırsat olarak sunuyor.


- Açık Hava


 • Ekip oluşturma ve Ekip Çalışması
 • Yarışan ve Gelişen Ekip
 • Ekip ve Liderlik
 • Biz Bilinci ve Ekip “Zincirde Bir Halkayım”
 • İş Birliği ve Dayanışma
 • Güven Oluşturma ve İletişim
 • Ortak Değerlerle Atılan Adımlar
Değer Taşları


Kurumumuz bünyesinde uygulanan açık hava eğitimleri son derece etkin ve verilmek istenen mesajınız üzerine yoğunlaştırılabilen, klasik kalıplardan farklılaşabilen programlardır.


Eğlence ve eğitim dozunun beklentinizi çerçevesinde dengelendiği bu programlar; sınıf destekli, yarım günlük, bir veya iki günlük sürelerde yapılandırılmıştır.

Altın Halka
kurumsal halka

Mail Listemize Katılın