MASTERS:

Kurumsal Eğitimler ve Fazlası...


Masters Eğitimleri

Masters Training International kuruluşundan bu güne kurumsal eğitim ve gelişim sektöründe liderliğinin yanı sıra eğitim standartlarını ve uygulama kalitesini belirleyici bir rol üstlendi.

Bugün 20 yıl boyunca sürekli güncellenerek optimize edilmiş yüzlerce başlık altında ihtiyaca göre farklılaştırılmış içeriklerle eğitim verilebilmekte. Ancak Masters'ın diğer bir çoklarından ayrılan gücü, standart içeriklerin ötesinde, kurumun ihtiyaçlarının titizlikle belirlenmesi ve içeriklerin buna göre tümüyle revize edilebilmesinden gelir.

Ayrıca Masters, uzun süreli ve çok modüllü, entegre gelişim projeleri konusunda eşsiz bir yetkinliğe sahiptir; MTI Group birimlerinin ürünleriyle entegre edilen projeler bu güne kadar pek çok kurumun tercih ettiği çalışma düzeni oldu.

Masters bünyesinde sürdürdüğümüz eğitimler online sınıf ortamına uyarlanabilmektedir. Eğitimlerimizin destekleyicisi olarak oluşturulan Masters Platform katılımcıların pek çok pekiştirici kaynak bulabileceği önemli bir katma değer yaratır.

Kurumsal eğitimler için tek tek eğitim başlığı ve içerik yerine fikir vermek üzere aşağıda eğitim gruplarının kısa tanıtımları verilmektedir. Eğitim başlığı seçimi yerine ihtiyacınızı, talebinizi, isteğinizi belirttiğinizde birlikte çalışılarak en uygun çözümün önerilebileceğinden emin olabilirsiniz!

Modüler Gelişim Programları...

Yönetim Eğitimleri

Yönetim eğitimleri, kurumda farklı seviyelerde yönetici ve yönetici adaylarının gelişimi ve başarısı amaçlanarak hazırlanmış programları içerir. Kurumun beklentileri ve katılımcıların ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirilen eğitimler ana gruplar altında farklı entegrasyonlarla oluşturulur:

 • Yönetim Becerileri eğitimleri
 • Değişim Yönetimi eğitimleri
 • Ekip Çalışması eğitimleri
 • Strateji ve Sonuç Odaklılık eğitimleri
 • Performans Yönetimi eğitimleri
 • Proje Yönetimi ve Planlama eğitimleri
 • Kurum Kültürü ve Aidiyet eğitimleri

Yetkinliklere Dayalı Projelendirilen Eğitimler

Yürütülen tüm çalışma ve eğitimler projenin hedeflediği kurumsal yetkinliklerinize odaklandırılarak, tasarlanıp ilerlenmektedir. Yetkinlikler temelli eğitim öncesi ve sonrası araçlarla ilerlenen çalışmalarda yetkinlik kapsamında standardizasyon hedeflenmektedir.

Katılımcıların performansına yönelik gelişimin görülebilir faydasını ilke edindiğimizden izleme modülleri ile de aynı şekilde desteklenmekte ve sunulan raporlarla kurum içi takip sistemi de kurgulanmaktadır. Yetkinliklere dayalı çalışmaların akışı:

Satış-Pazarlama Eğitimleri

Satış Eğitimlerimiz Finans, Otomotiv, Perakende, Hızlı Tüketim veya Dayanıklı Dayanıklı Tüketim, Turizm kapsamında ürün/hizmet satışının sonuçlarını ve Verimliliğini arttırabilmek hedefli kurumsal beklentileriniz özelinde sunulmaktadır.

 • Satış Elemanı Yetiştirme eğitimleri
 • Satış Ekipleri Yönetim eğitimleri
 • Bölge Satış Yönetimi eğitimleri
 • Distribütör/ Acente/ Bayi eğitimleri
 • Müşteri İlişkileri eğitimleri
 • Durumsal Hizmet eğitimleri
 • Pazarlama Yönetimi eğitimleri
 • Reklam / Halkla İlişkiler eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel yetkinliklerin gelişimini amaçlayan eğitim programları grubu farkındalık sağlamanın yanı sıra doğrudan uygulamayla yetkinliğin kazanılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırcı interaktif yapıdadır.

 • Dugusal Zeka temelli eğitimler
 • Stres Yönetimi eğitimleri
 • İletişim Becerileri eğitimleri
 • Transaksiyonel Analiz bazlı eğitimler
 • Etki ve Etkileme eğitimleri
 • Farklılıkları Yönetme eğitimleri
 • Özgüven ve İlişki Yönetimi eğitimleri

Beceri Geliştirme Eğitimleri

İş ortamında bireysel performansı yükseltecek becerilerin geliştirilmesini hedefleyen eğitimlerimiz gelişen ortam şartlarına, teknolojiye ve çağdaş akımlara göre uyarlanarak günceli yansıtmaktadır.

 • Başarı ve Sonuç Odaklılık eğitimleri
 • Eğitici Geliştirme eğitimleri
 • Sunuş ve Platform eğitimleri
 • Yaratıcı Düşünme eğitimleri
 • Zaman Bilinci ve Yönetimi eğitimleri
 • Planlma ve Toplantı Yönetimi eğitimleri
 • Müzakere eğitimleri
 • Kişisel Etkinlik ve Proaktiflik eğitimleri

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan gücünün bir kurumun elindeki en önemli kaynak olduğu dikkate alındığında İK ve bağlı fonksiyonların yetkinlik anlamında geliştirilmesi çerçevesinde çok etkin çözümler sunabiliyoruz.

 • Performans Yönetimi Eğitimleri
 • Geribildirim ve Değerlendirme Eğitimleri
 • Mülakat eğitimleri
 • İşe Alım/Sonlandırma/Terfi/Tayin eğitimleri
 • Eğitim Yönetimi eğitimleri
 • İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı
 • Danışman Gelişim Programı
 • İç Eğitmen Geliştirme Programı

Açık Hava Eğitimleri

Uyguladığımız açık hava eğitimleri son derece etkin ve verilmek istenen mesajınız üzerine yoğunlaştırılabilen, klasik kalıplardan farklılaşabilen programlardır.

Eğlence ve eğitim dozunun beklentileriniz çerçevesinde dengelendiği bu programlar sınıf destekli, yarım günlük, bir veya iki günlük sürelerde yapılandırılmaktadır.

Takım çalışması, planlama, motivasyon, aidiyet, güven, sonuç odaklılık, başarma duygusu, sinerji...

FARKLI BİR ÇALIŞMA:
Uzak Ekiplerin Yönetimi


Günümüzün yönetim anlayışı; Uzaktan çalışma artık yeni normalimiz! Uzaktan çalışma ya da lokasyon farklılığının olduğu durumlarda ekiplerinin verimliliği ve yönlendirilmesi konusunda her seviyedeki yönetici ve liderlerin yeni yönetim yetkinlikleri edinmeleri kaçınılmaz oldu.

Uzak Ekiplerin Yönetimi eğitim programı, yönetim yetkinliklerini günümüz şartlarına uyumluyor, tüm boyutlarıyla uzaktan çalışmayı ele alıyor.

Uygulamaya dönük çok kapsamlı ipuçlarının paylaşıldığı bu çalışma tüm yönetici ve liderlere uzaktan çalışan ekiplerinde sağlıklı iletişim, hedeflerle yönetim, yüksek motivasyon ve yüksek performans için önemli destek sağlayacak.

Online da uygulanabilen iki gün süreli bu eğitimin etkinlik ve başarısı çok yüksek!FARKLI BİR ÇALIŞMA:
GENÇ YETENEK Gelişim Programı


Yönetici Adaylarınızı Yarınlara Hazırlayın!

Kurumunuzda yüksek potansiyel sergileyen genç yönetici adaylarınızı gelecekte üstlenecekleri yöneticilik pozisyonları için tam donanımlı hale getirecek çok kapsamlı bir gelişim programı sunuyoruz.

Yaklaşık 20 yıldır farklı sektörlerden kurumların yüzlerce genç yeteneğinin yönetim ve liderlik yetkinliklerinin gelişimini sağladık, kurumsal kültürün devamlılığına katkıda bulunduk.

Genç Yetenek Gelişim Programı uzun süreli, çok modüllü, çok aşamalı, bireysel çalışmalar ve koçluklarla ilerleyen çok yönlü eşsiz bir program!

Kurum hedef ve beklentileri çerçevesinde içerik, uygulama ve süre esnekliği sağlayan bu programın etkinlik ve başarısı çok yüksek!FARKLI BİR ÇALIŞMA: The Human Element©


Eşsiz bir çalışma; Bu güne kadar herhangi bir eğitim ve geliştirme programının sağlayamadığı “Kendimizle Barışık Olmak” temelini The Human Element™ programı eşsiz şekilde gerçekleştiriyor.

The Human Element™ her seviyede daha güçlü ve etkin liderler, daha uyumlu, verimli ve etkin ekip üyeleri, becerilerini üst düzeylere taşımaya ve bu becerileri kurum yararına sunmaya gönüllü çalışanlar yaratıyor!

The Human Element™, problemlerin çözümünde, sağlıklı ve süratli karar almada şaşırtıcı bir etkinlik, iç ve dış müşterilerle karşılaşılan sorun ve çelişkilerde üstün çözümler oluşturan uyum, kişiler arası ilişkilerde gelişim sağlayan eşsiz bir anlayış ve barış ortamı ve kurumun toplam verimliliğinde hayret uyandıran artış yaratıyor!

The Human Element™, tüm dünyada 20’den fazla ülkede 15 dilde uygulanan ve binlerce kurumda onbinlerce çalışanın yararlandığı bir programdır. The Human Element™ programını Dünya çapındaki organizasyonlarında her seviyedeki çalışanlarına kapsamlı proje disipliniyle uygulayan bazı kurumlar: NASA, Coca-Cola, AT&T, Shell, Boeing, Levi Strauss, Procter & Gamble, Xerox, ABD Ordusu, IBM, Baxter, Sony…

Masters Training International Türkiye’de 1999 yılından bugüne The Human Element™ programını onlarca kurumda bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirdi.FARKLI BİR ÇALIŞMA: Think Pink!©

ÖZ-MOTİVASYON SİHİRLİ BİR GÜÇTÜR !


Bir ekip üyesi olarak yaptığımız işten nasıl gurur ve şevk duyarız? Nasıl tolerans ve esneklik gösterebiliriz?, Sorumluluk duygumuzu nasıl geliştirebiliriz?, İş ve özel hayatımızda nasıl daha iyi ilişkiler kurabiliriz?, Nasıl "kazanan kişi" haline gelebiliriz?

Müşteri Odaklılık, Stres, Proaktif duruş, Zihinsel kurallar, "Think Pink" Eğlen, Mutlu ol, Kendini ver, Duygusal zeka, Tutumunu seç, Gülümse...

Kurum çalışanlarının kendileriyle barışık olmaları iç motivasyonlarının yükselmesi, birlikte çalışmaktan ve "yaşamaktan" keyif almaları başarma istekliliklerini ve performanslarını arttırdığı gibi işe ve içinde bulunduğu kuruma olan bağlılıklarına da önemli artış getirmekte. Think Pink bu konuda sihirli bir dokunuşla eşsiz bir katkı sağlar!


FARKLI BİR ÇALIŞMA: Burgazada'nın Esrarı!©

Ekibinizle birlikte eşsiz bir macera yaşayacağınız, öğreneceğiniz, eğleneceğiniz açık havada bol oksijenli harika bir gün!

Ekipler halinde büyük bir hazine avı! Gün boyu süren yarış... Adım adım ulaşılan ipuçları ve sonunda ulaşılan büyük ödül...

Bu çalışmada yaşayarak öğrenilecek çok şey var: Stratejik Bakış Açısı, Zaman Yönetimi, Etkin Karar Alma, Takım Çalışması, Sonuç Odaklılık, Liderlik, Planlama, Kaynak Kullanımı, Ekibin Etkinliği, Proaktiflik...

BİZE ULAŞIN

Masters Training International

Leylak Sok. No:3 Murat İş Merkezi B/4
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul

Telefon

+90 (212) 243 06 70 pbx