"YAŞAYARAK ÖĞRENME" DENEYİMİNİN ÖNCÜSÜ...


Masters Interactive Simulations...

Masters Interactive Simulations geniş katılımlı gruplarda interaktif yaşayarak öğrenme deneyimi kazandıran çok etkili ve alanında rakipsiz simülasyonlar sunuyor... 1999'dan beri!


Masters Interactive Simulations tarafından sunulan eşsiz programlar eğlenceyi, heyecanı ve eğitimi birleştiriyor, katılımcılara benzersiz bir "Yaşayarak Öğrenme" deneyimi kazandırıyor.

“Yaşayarak öğrenme”, eğitim programı sonunda katılımcıların öğrenmeleri ve benimsemeleri istenen kavram, beceri ve yaklaşımları gerçek iş yaşamları ile benzerlik oluşturan ortamlarda aktif katılımla deneyimlemeleridir. Bu yolla katılımcılar, olaylar karşısında sergiledikleri tutum ve davranışlarının alınan sonuçları nasıl etkilediğini ve becerilerinin geliştirilebilecek yönleriyle bunu sağlayacak yolları fark edebilmektedir.

Masters Interactive Simulations programları temelde yaklaşık 4,5 saat süren programlardır ve katılımcı sayısı onlarca kişiden yüzlerce kişiye ulaşabilen esnekliktedir.

Programların Genel Yapısı...

Masters Interactive Simulations programları, işlenecek konuya göre titizlikle şekillendirilmiş, eğlenceli, hareketli ve mücadeleci bir senaryo çerçevesinde oynanan bir oyun sonrasında, oyunla gerçek iş yaşamının bağlantılarını kuran, öğrenme noktalarını vurgulayan, kavram ve yöntemleri elde edilen deneyimlerle örtüştüren interaktif ve dinamik bir “debrief”i kapsamaktadır.

Masters Interactive Simulations iş yaşamının farklı açı ve boyutlarda beceri geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak üzere değişik konulara yoğunlaşmış farklı programlar sunmaktadır.

Programlar, bir kurumun her seviyedeki çalışanlarına ve iş ortaklarına yönelik mesajları ve öğrenme noktalarını taşır ve her bir katılımcıya, kendi kararlarının, elde edilen sonuçları ve performansı nasıl etkilediğini yaşama şansını verir. Kendi seçimlerinin sonuçları ile işlerinde karşılaştıkları olaylar arasında bağların kurulması bu yolla mümkün hale gelir.

Programlarda vurgulanan ilkeler kurumların performansını doğrudan arttırmaya yönelik olduğundan, her seviyeden katılımcı, kendi sorumluluk alanında kullanabileceği öğrenme noktaları çıkartarak bunları kolaylıkla işinde uygulamaya dönüştürebilmektedir.

Dönem toplantıları, satış toplantıları, bayi toplantıları ve benzeri yüksek katılımcı sayılarına ulaşılan toplantılar için de eşsiz, eğlenceli, hareketli ve kalıcı etkili motivasyon, eğitim ve yönetim mesajlarını aktarım fırsatı yaratmaktadır.

Masters Interactive Simulations programları temelde yaklaşık 4,5 saat süren programlardır ve katılımcı sayısı onlarca kişiden yüzlerce kişiye ulaşabilen esnekliktedir.

Masters Interactive Simulations “yaşayarak öğrenme” alanındaki 20 yılı aşan uzmanlığını, kurum performansınızı arttırmaya yönelik benzersiz bir fırsat olarak sunuyor; Altı farklı senaryo, altı farklı dinamik, altı farklı yaşayarak öğrenme deneyimi...

Define Adası

Bir kurumun karlılığı, harcadığı çabanın birebir karşılığı mıdır? Acaba harcadığımız çaba sonucu elde ettiklerimiz, gerçekte elde edebileceklerimizin ne kadarı? Çabayı planlamazsak elde edebileceklerimizin farkına bile varmamamız mümkün mü? Acaba hangi kaynaklarımız gerçekten verimliliğimizi arttırır?

“DEFİNE ADASI”, kurum bünyesinde hedef koymanın, planlamanın, takım çalışmasının, karar almanın, kaynak kullanımının, bilgi kullanımının, verimliliğin ve strateji geliştirmenin tüm boyutlarıyla yaşatıldığı eşsiz bir programdır.

"Define Adası" broşürünü indirmek için tıklayın...

Galaksi Federasyonu

Bir kurumun gerçek başarısı müşterilerinin ihtiyaçlarının farkına varması ve bunları karşılayarak oluşan güven ortamıyla sürekli işbirliğinin yaratılmasıdır. Acaba, kurum dışı müşterilere gösterilen bu hassasiyet kurum içindeki “iç müşterilere” de gösteriliyor mu? Verilen sözler ne gibi baskılar oluşturuyor? Kimin ihtiyaçları öncelik kazanıyor? Kısıtlı kaynaklar davranışları ve sistemin işleyişini nasıl etkiliyor?

“GALAKSİ FEDERASYONU”, kurum bünyesinde ortak vizyon geliştirmenin, takımlararası iletişimin, müzakerenin, takım çalışmasının, ortak kültür oluşturmanın, ortak çıkarlara yönelmenin, karar almanın, kaynak kullanımının, verimliliğin ve strateji geliştirmenin tüm boyutlarıyla yaşatıldığı eşsiz bir programdır.

"Galaksi Federasyonu" broşürünü indirmek için tıklayın...

Zarado'dan Kaçış

Bir kurumu nasıl yaşatırsınız? Özellikle pazarın daraldığı, ekonomik krizlerin ard arda geldiği, sektör içi rekabetin aşırı yoğunlaştığı ortamlarda, hızlı hareket etmenin, stratejik düşünmenin, varlığı korumanın öneminin arttığı zamanlarda kurumun çalışma düzeni ne olmalıdır? Sürekli değişiklik gösteren şartlara kurum nasıl uyum göstermelidir? Kurumdaki her bölümün rolü, izleyeceği strateji ve kurumun topluca sergileyeceği sinerjik etki yaratan yaklaşım ne olmalıdır? Böyle ortamlarda hedefler ne olmalıdır? Ortama ve rakibe göre hareket tarzı ne olmalıdır?

“ZARADO’DAN KAÇIŞ”, özellikle kriz ortamlarında stratejik planlamanın, hedef koymanın, değişken ortamlarda pazarın yapısına ve rakibe göre analiz ve hareket geliştirmenin, takım çalışmasının, dayanışmanın, sınırlı kaynaklarla çalışmanın, verimliliğin, bilgiyi kullanmanın ve hızlı hareket etmenin tüm boyutlarıyla yaşatıldığı hızlı, eğlenceli ve çok hareketli eşsiz bir programdır.

"Zarado'dan Kaçış" broşürünü indirmek için tıklayın...

Petrole Hücum

"Bir şirket, sattığı sürece vardır ve satış, şirketteki küçük bir grubun değil, herkesin sorumluluğudur.” Şirket performansı, şirketteki herkesin nihai satışa ve kara olan katkısıyla artar. Öyleyse şunu söylemek yanlış olmaz: “Bir şirkette herkes satıcıdır!”

“PETROLE HÜCUM”, kurum bünyesinde karın, karlılığın, ekip iletişiminin, karar almanın, planlamanın, işlem süratinin, müzakerenin, dayanışmanın, satınalma ve satışın tüm boyutlarıyla yaşatıldığı eşsiz bir programdır.

"Petrole Hücum" broşürünü indirmek için tıklayın...

Altın Şehir

Bir kurumun geçmişten geleceğe tarih yazabilir hale gelmesi nasıl sağlanabilir? Ortak değerler ve kurum kültürü nasıl oluşturulur? Değişen kurum içi dinamiklere nasıl uyum sağlanır? Bayrak yarışında kazanan takım olmanın kriterleri nelerdir? Yarını planlamadan bu günü kurtarmak kurumun gelecekteki başarısını nasıl etkiler?

“ALTIN ŞEHİR”, bir kurumun bu günkü başarısının gelecekte de sürdürülebilmesinin kişilere değil sisteme bağlı istikrarlı bir yapı, kurum kültürü ve paylaşılan yüksek değerleri sayesinde gerçekleşebileceğini gösteren, stratejik düşünme ve planlamanın, vizyon oluşturma ve paylaşmanın, takım çalışmasının, değişime süratli uyumun, ekipler arası iletişimin, uyumlu işbirliğinin ve bu günkü kararlarının geleceğe olan etkisinin ne olduğunun tüm boyutlarıyla yaşatıldığı, hızlı, eğlenceli, hareketli, eşsiz bir programdır.

"Altın Şehir" broşürünü indirmek için tıklayın...

Büyük Bilge Yürek

Kurum kültürü nasıl yaratılır? “Hadi yaratalım” demekle olur mu? Bir kurumda çalışanların ilişkilerinde sergiledikleri tutum ve davranışlar normları, normlar çevreyi, çevre tekrar normları... ve bu döngü ise kurum kültürünü oluşturur. Kurum kültürünün değerleri kurum başarısının derecesini belirler.

“BÜYÜK BİLGE YÜREK”, kurum bünyesinde değişimi hızlandırmanın, kültürel değişimin, liderliğin, ortak vizyon geliştirmenin, belirsizlik ortamlarında hareket yeteneğinin, öğrenen organizasyon yaratmanın, takımlararası iletişimin, müzakerenin, takım çalışmasının, bilgiye ulaşmanın, ortak kültür oluşturmanın, ortak çıkarlara yönelmenin, karar almanın, kaynak kullanımının, verimliliğin ve strateji geliştirmenin tüm boyutlarıyla yaşatıldığı eşsiz bir programdır.

"Büyük Bilge Yürek" broşürünü indirmek için tıklayın...

FARKLI BİR ÇALIŞMA: Burgazada'nın Esrarı!©

Ekibinizle birlikte eşsiz bir macera yaşayacağınız, öğreneceğiniz, eğleneceğiniz açık havada bol oksijenli harika bir gün!

Ekipler halinde büyük bir hazine avı! Gün boyu süren yarış... Adım adım ulaşılan ipuçları ve sonunda ulaşılan büyük ödül...

Bu çalışmada yaşayarak öğrenilecek çok şey var: Stratejik Bakış Açısı, Zaman Yönetimi, Etkin Karar Alma, Takım Çalışması, Sonuç Odaklılık, Liderlik, Planlama, Kaynak Kullanımı, Ekibin Etkinliği, Proaktiflik...

BİZE ULAŞIN

Masters Training International

Leylak Sok. No:3 Murat İş Merkezi B/4
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul

Telefon

+90 (212) 243 06 70 pbx